Hossa i Bessa Charakterystyka rynku byka i niedźwiedzia

Kiedy zatem na rynku panuje bessa, prędzej czy później pojawi się na nim hossa, czyli dłuższy okres wzrostów cen na rynku. Stan ten można bowiem rozpoznać po systematycznym spadku cen mieszkań, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Zazwyczaj niski apetyt nayzyko bessę na tym rynku poprzedza długotrwała hossa, która nierzadko skutkuje wręcz przewartościowaniem nieruchomości. To właśnie ten ostatni czynnik często zwiastuje rychły krach na rynku i rozpoczęcie stanu, w którym do głosu dojdą niedźwiedzie.

Nie można stwierdzić zmiany tendencji rynkowych na podstawie chwilowego spadku cen jednej spółki. Definicja pojęcia wskazuje na to, że w tym okresie na giełdzie akcje tracą na wartości, a ich ceny spadają, ponieważ wzrasta sprzedaż aktywów. Bessa może zostać wywołana ekonomiczną recesją, wzrostem jak wejść na giełdzie dla kobiet stóp procentowych lub ogólną zmianą nastawienia. Faza ta jest potrzebna do tego, by rynek mógł sprawnie funkcjonować, inwestorzy wolą jej jednak unikać. Z powodu właśnie tej różnicy w dynamice zmian cen nie do końca można powiedzieć, że hossa i bessa są zjawiskami całkowicie przeciwstawnymi.

Rozpoznanie rynku niedźwiedzia, zwłaszcza w jego początkowej fazie, nie jest proste. Każdy rynek ma jednak własną specyfikę, dlatego wspomnianą wartość powinieneś traktować jedynie orientacyjnie. Bessa, jest odwrotnością hossy – to długotrwała dominacja podaży, a tym samym długoterminowy spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub towarów. Towarzyszą jej zwykle spadki głównych indeksów giełdowych, czyli cen większości spółek.

Po okresach dużych wzrostów sytuacja jest odwrotna – przeważnie niewiele spółek zapowiada buyback. Hossa i bessa to pojęcia, które powinien znać każdy inwestor. Warto zapoznać się ze wszystkimi z tymi terminami, aby móc śledzić nastroje giełdowe i podejmować dobre decyzje finansowe. Hossa i bessa na giełdzie wymieniają się naprzemiennie, mimo że czas ich trwania może się znacznie różnić.

  • Bessa (ang. bear market), z drugiej strony, to okres spadków na rynku finansowym.
  • Po ustaniu paniki związanej z wybuchem pandemii koronawirusa.
  • Rynek byka (hossa) to okres w którym rynek doświadcza regularnych wzrostów cen i ogólnego optymizmu ze strony inwestorów.
  • Bessa, jest odwrotnością hossy – to długotrwała dominacja podaży, a tym samym długoterminowy spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub towarów.

Z tego powodu, inwestycja w akcje takich spółek cechuje się wyższym poziomem ryzyka, przez co dobrym pomysłem jest zdywersyfikowanie portfela o nieco ‘bezpieczniejsze” papiery. Hossa i bessa to pojęcia pomocne dla początkującego inwestora. Wszak o to chodzi w grze na giełdzie – wszyscy chcą zarobić.

Psychologia inwestorów

To pokazuje, że bessa rzadko ma lokalny charakter, lecz zwykle „rozlewa” się także na inne kraje. Hossa jest z reguły o wiele dłuższa niż bessa, ale bessa jest bardziej gwałtowna i może doprowadzić do załamania się rynku. Potocznie pojęć „hossa” i „bessa” używa się również w odniesieniu do innych rynków, np. Inną ciekawą możliwością jest, że określenia te powstały w XVII wieku w Londynie, czyli na jednej z najstarszych giełd świata. Wówczas oferty kupna i sprzedaży akcji przedstawiano na specjalnych tablicach nazywanych z ang.

Największe występują wtedy, gdy zjawisko powoli się kończy. Łatwo to zauważyć choćby na przykładzie okresu od 2006 do 2007 roku. W pozostałych fazach czasem trudno jest jednoznacznie ocenić wysokość obrotów. Z takim układem sił na rynku giełdowym jaki jest obecnie nie mieliśmy do czynienia od dawna.

Co ważne, zmiany trendu często poprzedza okres konsolidacji, a więc gdy ceny w dłużej perspektywie czasu ulegają jedynie niewielkim wahaniom. Ponadto podobnie negatywne nastroje widoczne są na innych największych rynkach akcji. To okres długotrwałych spadków cen akcji lub innych instrumentów finansowych.

CD PROJEKT pod presją. Pomimo dobrej sprzedaży Cyberpunka oraz Phantom Liberty duży…

Na indeksie NASDAQ 100 trendy na rynku praktycznie pokrywały się z tymi okresami na S&P 500. Jednak i tak przeanalizujemy go pod kątem historycznym, ponieważ może to być przydatne w kontekście istotnych poziomów wsparć, oporów oraz zasięgów. Jako, że ostatni szczyt został osiągnięty jedynie 2 tygodnie temu, nie należy wykluczać, iż byki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i Hossa wciąż może trwać. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie największe znaczenie ma indeks WIG20, zawierający 20 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na polskiej giełdzie. Jeśli rzeczywiście czeka nas bessa w 2022 r., giełda może okazać się zbyt ryzykownym miejscem na inwestycje, a Polskę może czekać spowolnienie lub nawet kryzys gospodarczy. Każdy inwestor giełdowy powinien wiedzieć, jak działa giełda i co to jest bessa, która jest występującym na niej cyklicznym zjawiskiem.

Wall Street wpatrzone w wyniki spółek. Indeksy blisko rekordów hossy, czekając na nowe impulsy

Hossa to długotrwały okres wzrostu kursu akcji czy towarów notowanych na giełdzie. Możemy o niej mówić wtedy, gdy wycena większości spółek na danym indeksie jest w wielomiesięcznym trendzie wzrostowym. Tej nazwy używa się głównie wobec sytuacji giełdowej, choć możemy także określać dobrą koniunkturę na całym rynku mianem hossy (lub np. na rynku nieruchomości). Symbolem hossy jest byk, dlatego, gdy mamy na danej giełdzie wielomiesięczne wzrosty, jesteśmy na „rynku byka”. Hossa to długotrwały okres wzrostu cen akcji lub innych instrumentów finansowych, zwany rynkiem byka.

Wynika to z zachowania inwestorów, którzy „masowo” wyprzedają akcje, co skutkuje tym, że na czerwono świecą się także indeksy giełdowe reprezentujące wartość większych koszyków akcji. Podczas bessy spadek kursów na giełdzie jest też zazwyczaj dość gwałtowny i prowadzi do dużej skali obniżek. Bessa, będąca przeciwieństwem hossy, to długotrwały trend spadków na giełdzie. Bessa najczęściej trwa znacznie krócej od hossy, ale za to zmiany w jej  czasie są gwałtowne.

Rynki na które warto zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu (06.10.

Bessa jest z kolei okresem na giełdzie, w którym wartości produktów finansowych bardzo szybko spadają. Definicja tego pojęcia wskazuje, że oznacza spadające ceny akcji lub innych instrumentów finansowych. Spadki kojarzą się z atakami niedźwiedzi, które wykonują ruch łapami w dół i powalają swoje ofiary, dlatego bessę nazywamy również rynkiem niedźwiedzia (ang. bear market). Na poszczególnych rynkach hossa pojawia się w różnym czasie, przy czym możemy doszukać się tutaj pewnych powtarzalności. Otóż niejednokrotnie najpierw mieliśmy hossę na rynku dolara, później obligacji, a następnie akcji.

Gdy wszyscy odwracają się od giełdy, a papiery wartościowe znów są bardzo tanie, na łowy wychodzą najsprytniejsi inwestorzy. Ci, którzy ulegają emocjom, niestety najczęściej kupują akcje blisko szczytu, a później sprzedają je w panice z dużą stratą. Hossa jest dla inwestorów powodem do optymizmu i pozytywnych nastrojów. Inwestorzy są niezwykle aktywni podczas trwania hossy, stosują s & p 500 indeks i podejścia stale wtedy ryzykowne, agresywne strategie finansowe i przez to pośrednio przyczyniają się do kolejnych wzrostów. Hossa i bessa są dwoma pojęciami używanymi w świecie finansów do opisania okresów wzrostu i spadków na rynku. Hossa to czas, gdy ceny rosną, a inwestorzy są optymistycznie nastawieni, podczas gdy bessa to czas, gdy ceny maleją, a inwestorzy są pesymistycznie nastawieni.

Hossa i bessa. Kiedy jedna się kończy, a druga zaczyna?

Wpływ na to miały głównie interwencje banków centralnych, które dodrukowały szalone wręcz ilości gotówki, które zalały rynek akcji. Współczesny inwestor musi wziąć pod uwagę takie otoczenie fiskalne i współczesny rozjazd pomiędzy giełdą a całą gospodarką. W 32-letniej historii GPW (Giełdy Papierów Wartościowych) hossy trwały zwykle około 30 miesięcy, a bessy 11 miesięcy. Oparty jest on na obserwacji tego, jak zwiększają się i zmniejszają moce produkcyjne danej gospodarki. Pamiętajmy jednak, że jest to bardzo klasyczne rozpoznanie i rozpędzony cyfrowy rynek finansowy może szybko przemodelować cykle koniunkturalne. Rzućmy okiem, jakie cykle powtarzają się na giełdzie i jak się odnaleźć przy różnej „pogodzie” na rynku.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir